List otwarty do prezesa ZUS Stanislawa Alota

Margarita Chosińska
00-572 Warszawa
Al.Wyzwolenia 9/34

Pan Stanisław Alot

Szanowny Panie Stanisławie,

dziekuję Panu jak najuprzejmiej za osobiste zyczenia radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności przysłane mi przez Pana z okazji Świąt Bożego Narodzenia i tego Nowego Roku Wielkich Przemian. Dziękuję Panu za życzenia, aby Nowy Rok stworzył nadzieję na lepszą przyszłość.
Dziękuję Panu za Pana pragnienie ułatwienia i wyjście naprzeciw owym przemianom w postaci uruchomienia punktów informacyjnych w Pana placówkach. Dziękuję Panu za zachęcenie mnie i innych do odwiedzenia swojego Oddziału ZUS, w którym uzyskam wg Pana zapewnień nowe formularze i niezbędne informacje o nowych zasadach systemu ubezpieczen społecznych.

Pana rzeczywiste życzenia i intencje wkrótce zweryfikowane zostały przez życie.

Twierdzę zatem, że złożył mi Pan fałszywe, judaszowe życzenia, podszyte obrzydliwą ironią zakłamanego urzędnika państwowego żywcem wyjętego z czasów socrealizmu polskiego. Sam Pan się znalazł w sytuacji dedykowanej innym, i aby sprawiedliwości społecznej stało się zadość osobiście będę dochodzić praw wynikających z Pana gołosłowia, wprowadzania ludzi świadomie w błąd, oraz spowodowanie utraty zaufania do organów państwowych.

Podpisał Pan ww. życzenia nie tylko imieniem i nazwiskiem, ale też funkcją pełnioną przez Pana w ZUS i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że chodziło Panu o stworzenie sobie asekuracji, gdyby okazało się, że coś z tą reformą nie poszło zgodnie z założeniami jej twórców. Pan przecież nie jest tylko wykonawcą, prawda?

Artykuł 919 § 1 Kodeksu Cywilnego umieszczony w tytule XXXVI brzmi:
Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

W otrzymanym od Pana oświadczeniu przyrzekał Pan publicznie nowe formularze oraz wszelkie niezbędne informacje jako nagrodę za wykonanie czynnności w zrozumieniu prawa cywilnego, czyli odwiedzenie swojego inspektoratu ZUS.

Jednoznacznie złamał Pan przyrzeczenie publiczne nie zabezpieczając prawidłowego funkcjonowania punktów informacyjnych, jak i notoryczny brak formularzy, na co mam dowód na piśmie, poświadczony przez inspektotaty ZUS.

Na zakończenie proszę Pana jak najuprzejmiej o wykazanie z jakich środków sfinansował Pan ww. życzenia " na zielono", a na przyszłość o nieprzysyłanie tego rodzaju "śmiecia" .

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page