ZAKOŃCZENIE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-SYSTEMOWEJ KSI ZUS

30.03.1999

PROKOM Software SA zakończył budowę infrastruktury techniczno-systemowej w ramach Kompleksowego Systemu Informatycznego przygotowywanego dla ZUS. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z konfiguracją sieci WAN, skoordynowane z tworzeniem łączy telekomunikacyjnych w terenowych jednostkach ZUS. W czasie niespełna trzech miesięcy PROKOM zainstalował i zintegrował w jedną całość infrastrukturę techniczno-systemową składającą się z ponad 100 serwerów z systemem operacyjnym UNIX, 450 serwerów z systemem operacyjnym MS Windows NT, 2500 stacji roboczych, 250 routerów, 450 urządzeń aktywnych sieci lokalnych oraz kilkuset sieciowych drukarek laserowych i kilkudziesięciu UPS dużej mocy. Uruchomiona została również poczta elektroniczna MS Exchange w centrali i oddziałach ZUS oraz Oddziałowych Ośrodkach Przetwarzania. Docelowo będzie to największa instalacja poczty MS Exchange w Polsce – obejmie 317 jednostek i około 20.000 użytkowników. Będzie to również jedna z największych tego typu instalacji w Europie Środkowej. W pierwszych dniach kwietnia zostanie oddany do eksploatacji system odbioru dokumentów w formie danych elektronicznych. Dzięki teletransmisji płatnicy będą mogli przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS w postaci elektronicznej, bezpośrednio i szybko, nie przygotowując ich w wersji ,,papierowej’’. Dokumenty – opatrzone elektronicznym podpisem – staną się dla ZUS wiarygodnym, w sensie norm prawnych, dowodem rozliczenia się płatników z comiesięcznego obowiązku przekazania danych.
Powrót do poprzedniej strony