[Kopia ze stron Prokomu - fragment B.G.]

 Jak radzić sobie z przygotowaniem dokumentów ubezpieczeniowych dla ZUS?
                   
                 1.02.1999
[....]                   


  9. Kiedy Program Płatnika będzie dostępny dla innych
  środowisk niż Windows 95 i Windows NT? Bardzo wielu płatników
  dopytuje się, kiedy pojawią się wersje programu na inne platformy.
  Niestety nie przewiduje się wersji Programu Płatnika na inne platformy
  niż Windows 95 i Windows NT. Na użytkowanie Programu
  Płatnika trzeba patrzeć w perspektywie przynajmniej kilkuletniej.
  Dystrybuowany obecnie program będzie zapewne na stałe eksploatowany u
  wielu tysięcy klientów. Użytkownik decydując się na wbudowanie
  Programu Płatnika w proces przygotowywania dokumentów dla ZUS-u chce
  mieć pewność, że poczynione przez niego nakłady (a zmiana organizacji
  pracy oraz zmiany w systemach kadrowo-placowych to nie małe zmiany)
  nie będą wkrótce zaprzepaszczone. Stąd też decyzja o wyborze tych
  systemów operacyjnych, które dają gwarancję sprawnego utrzymywania i
  rozwoju programu nie tylko dzisiaj, ale i w ciągu najbliższych paru
  lat. Ponadto założeniem ZUS jest doprowadzenie do jak największego
  wykorzystania elektronicznej formy przekazywania dokumentów
  ubezpieczeniowych. Ten kanał przekazywania informacji wymaga
  instalacji systemu poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu. Te
  środki techniki w naszych realiach najpowszechniej są dostępne właśnie
  w ramach instalacji systemów Windows 95 i Windows NT. Dla
  płatników zatrudniających niewielu pracowników (15-30 osób) ręczne
  wypełnianie dokumentów może okazać się bardziej ekonomiczne niż
  inwestycja w nowe stanowisko pracy. Dla płatników zatrudniających
  większe liczby pracowników (ponad 50 osób) inwestycja w nowy komputer
  i modem powinna zwrócić się w krótkim czasie. Pamiętajmy o tym, że
  imienne rozliczanie ubezpieczonych to nie akcja jednorazowa, a stały
  obowiązek.
  Powrót do poprzedniej strony [INLINE]

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page