Kopia z serwera sejmowego

3 kadencja Sejmu


Interpelacja nr 1432

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie biurokratycznych i finansowych obciążeń przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem reformy ubezpieczeń społecznych

Polscy przedsiębiorcy, wskazując na problemy wpływające na rozwój przedsiębiorczości, wymieniają jako jedne z najważniejszych obciążenia biurokratyczne i finansowe związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Wprowadzona od stycznia br. reforma systemu ubezpieczeń społecznych niestety, jak zwracają na to uwagę prowadzący działalność gospodarczą, nie poprawiła sytuacji w tym względzie, a wręcz przeciwnie. Nie tylko nie uległy obniżeniu składki, lecz odwrotnie, zostały podniesione (dlatego posłowie Unii Wolności zgłosili projekty ustaw mające na celu zmniejszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe i wpłat na PFRON, aby przynajmniej utrzymać obciążenia na dotychczasowym poziomie), zwiększyły się także koszty związane z obsługą nowego systemu oraz wprowadzonym programem komputerowym ˝Płatnik˝, który również zamiast obniżać koszty i zmniejszać biurokrację, wywołuje, w ocenie przedsiębiorców, efekt odwrotny. Kolejne już wersje tego programu zawierają błędy, niedociągnięcia, niejasności. Występują trudności z jego wykorzystaniem przy użyciu sprzętu i programów starszej generacji, co powoduje generowanie dalszych, dodatkowych kosztów pracodawców.

Dystrybuowany przez ZUS program, przygotowany przez firmę PROKOM jest programem, który mógłby być wykorzystywany pod systemem Windows 3.11 lub innym, lecz ze względu przystosowania go do systemów Windows 95, 98 czy NT nie jest to możliwe. Potrzebny jest komputer klasy PC z procesorem 486, a zalecanym Pentium, 16 MB pamięci operacyjnej, przy zalecanej 32 MB, 6,5-7 MB wolnej przestrzeni dyskowej, oraz monitor i karta graficzna o rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Podobnie, jeśli chodzi o wykorzystanie drukarek igłowych (zwłaszcza 9-igłowych) - występują tu trudności, które najłatwiej uniknąć, kupując nowy sprzęt w postaci drukarek laserowych bądź atramentowych. Powoduje to powstanie poważnych wydatków finansowych na zakup nowego sprzętu i programów, w granicach nawet kilku tysięcy złotych. Kolejne koszty będą związane z połączeniem programu ˝Płatnik˝ z programami kadrowo-płacowymi firm. Aby dokumenty ubezpieczeniowe przegrywać na płytę CD i dostarczać ZUS, pracodawcy będą zmuszeni do zakupywania nagrywarek za minimum 1200 zł, co jest następnym kosztem. Także przesyłanie danych do ZUS za pomocą drogi elektronicznej powodować będzie wydatki na zakup modemów.

Rzeczą niezwykle bulwersującą jest wykrywanie ciągłych błędów - różnej wagi - w kolejnych wersjach omawianego programu komputerowego oraz ciągły brak wersji ostatecznej mogącej spełniać wszystkie stawiane mu oczekiwania, np. praca w sieci, obsługa rejestru ubezpieczonych, drukowanie przelewów, liczenie składek przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, uproszczenie rejestracji spółek cywilnych, ochrona poufności danych, umożliwienie importu danych płatnika itd.

Dodatkowo program ten jest na tyle skomplikowany, że duża część przedsiębiorców będzie zmuszona zatrudnić firmy zajmujące się tym zawodowo. Według wstępnych informacji opłata za obsługę jednego zatrudnionego może się kształtować na poziomie od 4$ do 10$ miesięcznie, co w sposób oczywisty podniesie koszty pracy.

W związku z powyższym mam do pana premiera kilka następujących pytań:

1. Czy pracodawcy zostali odpowiednio poinformowani o nowych obowiązkach przez Radę Ministrów i ZUS?

2. Ile czasu mieli pracodawcy na zapoznanie się z nowymi formularzami zgłoszeniowymi i jaka jest ocena realizacji obowiązków pracodawców w zakresie wdrażania nowych rozwiązań?

3. Czy przygotowując nowy system informowania ZUS przez płatników składek były brane pod uwagę koszty przystosowania się pracodawców do nowych wymogów. Jeśli tak, to na ile były one szacowane?

4. Czy ZUS jest przygotowany do rejestrowania składek na indywidualnych kontach od 1 lutego 1999 r.?

5. Czy ZUS będzie gotowy do przekazywania składek do funduszy emerytalnych od 1 kwietnia 1999 r.?

6. Kiedy będzie dostępna ostateczna wersja (bez wad i spełniająca wszystkie wymagania stawiane nie tylko przez ZUS, ale i podatników) programu komputerowego ˝Płatnik˝? Jaka jest ocena pracy w tym zakresie firmy PROKOM?

7. Czy przewiduje się ułatwienia w postaci ulg w zakupie programów, modemów, nagrywarek, drukarek, komputerów i innego niezbędnego sprzętu, takich na przykład jak przy zakupie kas rejestrujących (fiskalnych)?

Poseł Adam Stanisław Szejnfeld

Piła, dnia 4 lutego 1999 r.


Odpowiedź prezesa Alota

==============================

Great Seal of Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page