Prokom o prawach autorskich

Autorskie prawa majatkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysluguja PROKOM Software SA z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Powyzsze prawa sa chronione ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pozniejszymi zmianami). Powyzsza dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji.

Niniejsze oprogramowanie zawiera biblioteke kryptograficzna SSLeay, ktorej autorem jest Eric Young (eay na cryptsoft.com) oraz oprogramowanie, ktorego autorem jest Tim Hudson (tjh na cryptsoft.com).

Zrodlo:
podtt_11.doc edycja PCWorld Komputer 3/99 data pliku 30.01.1999
-----

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page