Dlaczego kalibratory i kalibracja?

Nikt nie może polegać na rozregulowanej automatyce.

Najczęściej wykonywana czynnością wachtowego w przeciętnej siłowni, która jest chociażby częściowo zautomatyzowana i posiada CMK (Centralę Manewrowo - Kontrolną), jest kasowanie alarmów: wyjących syren, buczków i migających lampek ostrzegawczych.

Każdy, kto spędził chociaż kilka godzin w siłowni, wie jak reaguje się na alarm:
rzut oka na termometry i manometry, czy czerwona kreska nie jest przekroczona i naciska się przycisk kasowania.
Marynarze polegają głównie na własnym doświadczeniu, na wskazaniach mierników, a w ostatniej kolejności na sygnalizacji stanów awaryjnych.

Włączenie alarmu zbyt często nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przekroczeniem zalecanych temperatur lub ciśnień w systemach siłownianych. Groźniejsze jest, jeśli alarm nie włączy się mimo sytuacji zagrażającej awarią.

Dobrze, jeśli kasowanie alarmu nie zostanie włączone przed kontrolą wskaźników, lub nawet odruchowo, bez kontroli, a to może być już groźne w skutkach.

Wiadomo, że taka sytuacja jest uciążliwa dla załogi i może spowodować zlekceważenie prawdziwego zagrożenia spowodowanego zbliżającą się awarią.

Taka jest sytuacja na wielu statkach na całym świecie.

By uniknąć wielu niebezpieczeństw, powinna istnieć możliwość bieżącej kontroli zgodności reakcji elementów systemu automatyki z rzeczywistymi warunkami pracy obsługiwanego urządzenia, które jest kontrolowane. Taka kontrola i regulacja, czyli kalibracja, powinna być możliwa do wykonania siłami załogi maszynowni.
Wynika z tego, że urządzenia kontrolne, czyli kalibratory, powinny być niezawodne, łatwe w obsłudze, bezpieczne, możliwie przenośne.

Towarzystwo klasyfikacyjne det Norske Veritas już wprowadziło obowiązek posiadania na pokładzie klasyfikowanego statku kompletu zatwierdzonych kalibratorów. Także warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności z ISO 9000 dla armatora, jest zapewnienie możliwości bieżącej kontroli stanu systemów automatyki siłownianej.

Kalibratory różych producentów

============================== Great Seal of Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do spisu treści