Warszawa, dnia 23 lutego 2000 r. Dz.U. Nr 12/2000 Poz. 154

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 stycznia 2000 r.

o sprostowaniu błędów. (Dz. U. Nr 12/2000, poz. 154) Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w polskim przekładzie Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzonej w Bernie dnia 19 wrzenia 1979 r. (załącznik do Dz. U. Nr 58, poz. 263 z dnia 25 maja 1996 r.), w załączniku IV, Zabronione środki i metody zabijania, chwytania i innej eksploatacji prostuje się następujące błędy:
1) w uwadze 2 do części Ssaki zamiast wyrazów "Jeśli są stosowane na dużą skale przy nieselektywnym łapaniu lub zabijaniu." powinny być wyrazy "Jeli są stosowane na dużą skalę lub do nieselektywnego chwytania lub zabijania.";

2) po cześci Ptaki powinien być zamieszczony nastepujący tekst:

"RYBY SŁODKOWODNE

Materiały wybuchowe
Broń palna
Trucizny
Środki oszałamiające
Zmienny prąd elektryczny
Sztuczne źródła światła

SKORUPIAKI (Decapoda)
Materiały wybuchowe
Trucizny".

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

============================== Okręt w herbie

index do strony początkowej / to begin page