ZAŁĄCZNIK IV

Zabronione środki i metody zabijania, chwytania i innej eksploatacji

SSAKI

(*1) Z wyjątkiem polowania na wieloryby.
(*2) Jeśli są stosowane na dużą skalę przy nieselektywnym łapaniu lub zabijaniu.

PTAKI

(*3) Z wyjątkiem Lagopus (pardwa) na północ od 58 N.


Ciąg dalszy załącznika w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych

============================== Okręt w herbie

index do strony pocz±tkowej / to begin page