Warszawa, 08 maja 1998

Ministerstwo Finansow, Departament Cel
DC-035/1262/12/S/98

write  / napisz do Przedsiebiorstwo Jastra Sp. z o.o.,
ul. Powstancow Warszawskich 202a,
80-162 Gdansk-Wrzeszcz

W zwiazku z pismem z dnia 21.04.1998r, na temat wymogow stawianych przez urzedy celne przy dokonywaniu odpraw celnych w zakresie wymaganych dokumentow, uprzejmie dziekuje za przedlozona analize sytuacji prawnej zwiazanej z tym tematem.

Zawarte w powyzszym pismie uwagi krytyczne beda przedmiotem wnikliwej analizy zarowno w Ministerstwie Finansow jak i Glownym Urzedzie Cel.

Pragne zapewnic, ze zostana one wykorzystane w dalszych pracach nad zmianami ustawy Kodeks celny oraz nad rozporzadzeniami wykonawczymi do Kodeksu.

Z powazaniem

Dyrektor Departamentu Cel, Edmund Cichowski

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page