write  / napisz do31.01.2000 list z biura ministra spraw zagranicznych

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
DEPARTAMENT TRAKTATOWY

Warszawa, dnia 31.01.2000

Nr DT-42-25-99/LM

Pani Barbara Głowacka
Gdańsk

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 5 stycznia 2000 r. oraz wcześniejszej korespondencji dotyczącej polskiego tekstu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. /Dz. U. Nr. 58 poz. 263 z dnia 25 maja 1996 r.), uprzejmie informuję, że zostało przygotowane obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błedzów w polskim przekładzie wyżej wymienionej Konwencji /fotokopia obwieszczenia w załączeniu/.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że obwieszczenie powinno zostać ogłoszone w jednym z najbliższych Dzienników Ustaw RP.

Pragnę również Panią przeprosić za zaistniałą zwłokę w sprostowaniu niezamierzonych błędów powstałych przy ogłaszaniu polskiego tekstu Konwencji.

Z poważaniem

Katarzyna Mochowska

Katarzyna Mochowska

Dyrektor Departamentu

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page