Ustawa o panstwowej Inspekcji Sanitarnej - fragmenty

Rozdzial 3, Uprawnienia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Art.27.1 W razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie w ustalonym ternie stwierdzonych uchybien.

2. Jesli naruszenie wymagan, o ktorych jest mowa w ust.1, spowodowalo bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakladu pracy, lub jego czesci (stanowiska pracy, maszyny lub innego urzadzenia), zamkniecie obiektu uzytecznosci publicznej, wylaczenie z eksploatacji srodka transportu, wycofanie z obrotu srodka spozywczego, przedmiotu uzytku lub innego wyrobu mogacego miec wplyw na zdrowie ludzi albo podjecie lub zaprzestanie innych dzialan; decyzje w tych sprawach podlegaja natychmiastowemu wykonaniu.

3. Z powodow i w trybie okreslonych w ust. 2, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidaje hodowli lub chowu zwierzat.

---

Rozdzial 4, Przepis karny.

Art.37. Kto utrudnia lub udaremnia dzialalnosc organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 3 miesiecy, ograniczenia wolnosci do 3 miesiecy albo grzywny.

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page