Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania. (MP. Nr 45/97, poz. 445)

(fragmenty)

6. instruktorem gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, koszykowki, piłki noznej, piłki recznej, piłki siatkowej i plywania może być osoba, która:

7. instruktorem dyscypliny sportu nie wymienionej w par.6 (w tym prawdopodobnie może być płetwonurkowanie sportowe B.G.) może być osoba, która:

8. instruktorem rekreacji ruchowej (w tym prawdopodobnie nurkowanie swobodne) może być osoba, która:

13. 1. Specjalistyczne kursy trenerskie, instruktorskie, menedżerskie i kwalifikacyjne, o których mowa w zarządzeniu, mogą prowadzić:

zwane dalej "organizatorami kursów".

2. Uczestnikami kursów, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby które posiadają:

3. Programy nauczania oraz skład kadry wykladowcow na kursach trenerskich, instruktorskich, menedżerskich i kwalifikacyjnych, prowadzone przez organizatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

4. Program kursu instruktorskiego powinien obejmować co najmniej 150 godzin zajęć dydaktycznych, chyba ze zarządzenie stanowi inaczej.

5. Organizator kursu może odstapić od wymogu określonego w ust. 2 pkt 3.

[...] i tak dalej...

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page