Nowy Kodeks karny, rozdzial XX, przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu publicznemu: (Dz.U 88/97 poz.553)

---

Art. 165 par.1:

Kto sprowadza niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia wielu osob albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodujac zagrozenie epidemiologiczne lub szerzenie sie choroby zakaznej lub zarazy zwierzecej lub roslinnej,

2) wyrabiajac lub wprowadzajac do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, srodki spozywcze lub inne artykuly powszechnego uzytku lub tez srodki farmakologiczne nie odpowiadajace obowiazujacym warunkom jakosci,

---

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8

---

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page