Kodeks wykroczen - fragment

Rozdzial XIII, wykroczenia przeciwko zdrowiu.

Art.117. Kto majac obowiazek utrzymania czystosci i porzadku w obrebie nieruchomosci, nie wykonuje swoich obowiazkow lub nie stosuje sie do wskazan i nakazow wydanych przez wlasciwe organy w celu zabezpieczenia nalezytego stanu sanitarnego i zwalczania chorob zakaznych,

podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page