write / napisz

Odpowiedz z Ministerstwa Ochrony Srodowiska na list z 24.08.97

Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa,
Departament Ochrony Przyrody,
00-922 Warszawa, ul.Wawelska 52/54

Warszawa 4.XI.97

OPkw. 407/100/97

Pani

Barbara Glowacka, Gdansk

W zwiazku z Pani pismem w sprawie Konwencji o ochronie gatunkow dzikiej fauny i flory europejskiej skierowanym do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrow oraz Ministerstw: Spraw Zagranicznych, Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, Departament Ochrony Przyrody informuje uprzejmie co nastepuje:

Odnosnie pkt.1 i 2. W trakcie prac nad przygotowaniem poprawnego tekstu polskiej wersji jezykowej Konwencji, a przede wszystkim Zalacznika IV, stwierdzono ze w miedzyczasie wlasciwe organy Rady Europy dokonaly przegladu i weryfikacji pozostalych zalacznikow Konwencji. Uznano wiec za zasadne rozszerzenie zakresu prac, tak aby w nowej publikacji znalazly sie wszystkie uzupelnienia i poprawki, dzieki temu oba publikowane teksty polski i angielski beda jednakowo autentyczne.

Ze wzgledu na zakres prac przewidzianych do wykonania nie bylo mozliwe dotychczas opublikowanie omawianych dokumentow. Podjete zostana wszelkie dzialania w celu opublikowania pelnego tekstu Konwencji najpredzej, jak to mozliwe. W pierwszej kolejnosci bedzie opublikowane sprostowanie dot. zabronionych metod polowu ryb i skorupiakow.

Odnosnie pkt. 3. Sposrod zabronionych srodkow i metod zabijania, chwytania i innej eksploatacji podanych w zalaczniku IV Konwencji wymieniono siatki. Wykorzystanie siatki jako srodka, opatrzono uwaga: "jesli sa stosowane na duza skale przy nieselektywnym lapaniu lub zabijaniu".

Ustawa z dnia l3 pazdziernika 1995 r. Prawo Lowieckie po nowelizacji, dopuszcza lowienie zwierzyny zywej w sieci wylacznie dla celow hodowlanych lub naukowych.

Odlowiona zwierzyna nie moze byc zabijana, a jedynie przesiedlana. Jest to calkowicie zgodne z duchem cytowanej Konwencji, ktora w Art. 11 pkt. 1(b) zobowiazuje strony do popierania. badan naukowych, a w pkt. 2 zobowiazuje do popierania reintrodukcji dzikich zwierzat.

Odnosnie pkt. 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srodladowym zabrania sie polowu ryb urzadzeniami elektrycznymi nie odpowiadajacymi obowiazujacym normom. Obowiazujaca w tym zakresie jest Norma Branzowa BN-74/919701 "Urzadzenia elektryczne w rybactwie. Urzadzenia do polowu ryb i przegradzania drogi rybom w wodach srodladowych". Nie wyklucza ona jednak stosowania urzadzen elektrycznych zasilanych pradem zmiennym.

Obecnie stosowane w gospodarce rybackiej urzadzenia elektryczne do polowu ryb sa zasilane pradem stalym wytwarzajac pole elektryczne powodujace u ryb tylka krotkotrwaly efekt elektronarkozy, ktorego czas trwania zalezy od calkowitej dlugosci ciala ryby.

Jednoczesnie uprzejmie informujemy, ze zostal opracowany projekt Polskiej Normy "Urzadzenia elektryczne do polowu ryb w wodach srodladowych" ktory zaklada, ze oddzialywanie urzadzen elektrycznych na ryby oparte bedzie na wytwarzaniu w wodzie przeplywowego pola elektrycznego o odpowiednich parametrach nie powodujacych sniecia badz trwalego uszkodzenia ryb.

Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody

dr. Jan Wrobel

Moja odpowiedz

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page