write us / napisz do nas Ministerstwo Ochrony Srodowiska o 'bledach' w tlumaczeniu Konwencji Bernenskiej

Warszawa 7 III 97

MINISTERSTWO
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa,
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
DEPARTAMENT OCHRONY PRZYRODY
OPkw. 407/16/97

Pani
Barbara Glowacka, Gdansk-Wrzeszcz

Nawiazujac do listu skierowanego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie uwag do opublikowanej w zalaczniku do nr 58 Dz.U, poz. 263 z dnia 25 maja 1996 r. Konwencji Bernenskiej Departament Ochrony Przyrody dziekuje za otrzymane informacje. Zamierzamy wystapic do MSZ o dokonanie zmian w stosunku do opublikowanego tekstu Konwencji ( wraz z zalacznikami).

Bardzo dziekujemy za sugestie dotyczace wyeliminowania metody polowu ryb przy pomocy pradu elektrycznego. W pelni popieramy Pani stanowisko informujac jednoczesnie, ze wystapilismy do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z wnioskiem o wprowadzenie stosownego zapisu do

rozporzadzenia w sprawie wykonywania niektorych przepisow ustawy o rybactwie srodladowym.

Odpowiadajac na Pani pytanie dotyczace obowiazujacego tekstu Konwencji to wyrazamy opinie, ze oryginalna i autentyczna jest wersja angielska.

Bedziemy wdzieczni za wskazanie nam pozostalych uwag o ktorych wspomina Pani w swoim liscie.

Z powazaniem

Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody dr. Jan Wrobel

Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych- Departament Prawno - Traktatowy
2. Departament Wspolpracy z Zagranica w miejscu

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page