Propozycja pisma do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie tłuczenia ryb prądem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Pan Minister

Dot: połowów ryb prądem

Szanowny Panie,

W związku z właśnie mijającą rocznicą opublikowania w Dzienniku Ustaw 12 z dnia 23.02.2000 poz. 154 korekty tekstu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz jej siedlisk zwracam się z pytaniem, kiedy tzw. "elektryczne narzędzia połowowe" zostaną usunięte z listy legalnych środków połowowych?

Inaczej: kiedy zostaną skreślone z par.10.1 p.9) rozporządzenia w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych (Dz.U. nr. 38/1999 poz. 370)? Ten punkt powołuje się i tak na Polskie Normy, których nie ma i normę branżową, która już nie jest obowiązkowo stosowana, o ile się nie mylę, oraz tworzy niejasną ochronę prawną dla nielegalnych metod połowów niszczących zasoby ryb w Polsce.

Skreślenie tej pozycji rozwiałoby wszelkie wątpliwości w tej sprawie i zakończyłoby sprawę skandalicznego stosunku polskich władz do przestrzegania dobrowolnie przyjętych przez siebie zobowiązań wynikających z Konwencji.

Pragnę dodać, że żadne z państw, które przystąpiły do Konwencji nie złożyły swoich zastrzeżeń w sprawie stosowania elektrycznych narzędzi połowowych na prąd zmienny.

By uniknąć jałowych dyskusji, podobnych do tych, które miałam z urzędnikami Ministerstwa Ochrony środowiska, pragnę przypomnieć, że prądem zmiennym jest każdy prąd, który nie jest stały, w tym i impulsowy.

Oczekuję odpowiedzi.

Z Poważaniem,


Ja dostałam odpowiedź, w której napisano, że jest dobrze i wszystko w porządku.

Powodzenia!

Basia Głowacka

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page