Federacja Konsumentów zaleca znakowanie pochodzenia jajek

FEDERACJA KONSUMENTÓW RADA KRAJOWA
POLISH CONSUMER FEDERATION NATIONAL COUNCIL

Pl. Powstańców Warszawy 1/3, 00-030 Warszawa, POLAND
Sekretariat: (48 22) 827 11 73, fax (48 22) 827 90 59
konto/account PKO B.R IX Oddział, Warszawa. 10201097-76454-270-1-111

Warszawa, dn.18.01.2001 r.

FK-RK/ES/45/2001

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Federacja Konsumentów pragnie zwrócić uwagę na konieczność uporządkowania rynku jaj spożywczych, ich klasyfikacji, segregacji i znakowania, uwzględniającego obok klas jakości, również typ chowu kur niosek. Jest to zgodne z propozycją Unii Europejskiej, zalecającej umieszczanie odpowiednich znaków informujących o sposobie hodowania niosek. Regulacja Komisji Europejskiej przewiduje wprowadzenie pięciu kategorii jaj, takich jak ekologiczne, wyprodukowane w hodowli półprzemysłowej, zniesione przez kury hodowane w kurnikach bez klatek, z kurników zaopatrzonych w grzędy, z hodowli masowej - klatkowej.

Jakość jaj spożywczych sprzedawanych w Polsce określa norma PN-A-86503:1998 "Produkty drobiarskie-Jaja spożywcze", która nie jest obligatoryjna. Do chwili obecnej nie ma ustawy regulującej zasady rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie wielu producentów, dystrybutorów jaj lub handlowców stosuje określenia "ekologiczny", "organiczny", "naturalny" wyłącznie jako chwyt reklamowy, a nie potwierdzenie rzeczywistej produkcji ekologicznej gospodarstwa. Tego rodzaju działania wprowadzają w błąd konsumenta i uniemożliwiają dokonywanie świadomego wyboru. Coraz więcej osób zwraca uwagę zarówno na jakość, jak i pochodzenie („ekologiczność") żywności, bądź stosuje różnego rodzaju diety, m.in. wegetariańskie.

Naszym zdaniem wprowadzenie pełnego znakowania jaj, a przynajmniej ich opakowań będzie korzystne zarówno dla konsumentów, jak i producentów, stosujących hodowle tradycyjne i ekologiczne.

W załączeniu przesyłamy informację przekazaną przez Poznańską Fundację „Zwierzęta i My".

Z poważaniem
PREZES RADY KRAJOWEJ

/.../

Do wiadomości:
Poznańska Fundation "Zwierzęta i My", ul. Dąbrowskiego 25 m.3 60-840 Poznań.


Ciąg dalszy nastąpił

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page