Ministerstwo Rolnictwa o znakowaniu jaj i żywności ekologicznej

Date: Fri, 23 Feb 2001 02:39:53 +0100
From: Jurek Duszynski 

Szanowni Panstwo,

Ponizej zasylam pelen tekst odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa do p. Małgorzaty Niepokulczyckiej, Prezesa Rady Krajowej Federacji Konsumentow na inicjatywe Fundacji "Zwierzeta i my" z Poznania znakowania opakowan jaj w zaleznosci od rodzaju hodowli kur. Potrzeba jest teraz szybkiego dzialania w tej sprawie oraz potrzeba jest jeszcze jednoznacznej deklaracji Rzadu RP , ze po ewent. wstapienieniu do Unii Europejskiej nie bedzie przedluzane zezwolenie na bateryjny chow kur. Obawy wynikaja z oporu Ministerstwa Rolnictwa wydania takiej deklaracji w rozporzadzeniu do Ustawy o ochronie zwierzat. Brak obecnie deklaracji powoduje, ze wycofywany z krajow UE sprzet hodowlany jest sprzedawany polskim farmerom, ktorzy moga miec nadzieje przedluzenia poza rok 2012 zezwolenia. Skoro dopiero teraz nabyli sprzet "legalnego sposobu chowu".

!!!!! Ministerstwo wg zapisow obecnej Ustawy o ochronie zwierzat ma bardzo szerokie kompetencje co do okreslenia humanitarnych warunkow hodowli zwierzat i zakazania najbardziej drastycznych. !!!!

W zwiazku z tym uprzejmie prosimy, aby Ministerstwo Rolnictwa skonczylo uzywac niewlasciwej retoryki, ze skoro nie jestesmy w Unii nie mozemy ustalac lepszych warunkow bytowych dla zwierzat. Chcemy jasnego stanowiska oraz niezwlocznego wydania humanitarnego i zgodnego z idea Ustawy o ochronie zwierzat rozporzadzenia , czekajacego juz przeszlo trzy lata na ukazanie.

Serdecznie pozdrawiam,

Jurek Duszyński
Pomoc Ludziom i Zwierzętom
Ruch Społeczno-Ekologiczny
60-655 Poznań ul. Lazurowa 14/74
tel. mob. + 48 / 0 / 602 666 980
j.duszynski@rsepliz.most.org.pl


Warszawa, 2001.01,

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Departament Polityki Rolnej
POL.jn./ajpz/ /151 /01

Pani
Małgorzata Niepokulczycka
Prezes Rady Krajowej
FEDERACJI KONSUMENTÓW

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na pismo FK-RK/ES/45/2001 z dnia 18 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że obecnie trwają przygotowania do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wśród wymagań UE, które muszą zostać przeniesione do prawa polskiego znajdują się m.in. przepisy dotyczące wymagań marketingowych dla jaj. Wydanie tych przepisów w formie rozporządzenia pozwoli na uporządkowanie obrotu jajami spożywczymi oraz ich znakowania. Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym znajduje się aktualnie na etapie prac parlamentarnych.

Jednak niezależnie od tego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu (Dz. U. Nr 86, póz. 402, z późn. zm.) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w Par. 3 ust. 2 wprowadzono możliwość znakowania na opakowaniu określeń "wyprodukowano metodami ekologicznymi", pod warunkiem posiadania atestu potwierdzającego taki sposób produkcji.

W Par. 3 ust. l pkt. l) ww. rozporządzenia określono, że znakowanie środka spożywczego nie powinno wprowadzać w błąd konsumenta tekstem lub rysunkiem m.in. w zakresie stosowanych metod produkcji. Także art. 10 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, póz. 211, z późn. zm.) określa, że "czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia ... lub innych istotnych cech towarów...".

Jak wynika z powyższego, podawanie określeń sugerujących pochodzenie środków spożywczych z gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną w przypadku, gdy nie jest to udokumentowane odpowiednim atestem jest niezgodne z przepisami prawa.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
(-)
Andrzej Górczyński

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page