Gdansk 28.11.97

Prokuratura Apelacyjna w Gdansku I Wydzial Nadzoru nad Postepowaniem Przygotowawwczym

AP I KO 519/97

Prokuratura Wojewodzka w Gdansku Wydzial Postepowania Przygotowawczego

W zalaczeniu przesylam -wedlug wlasciwosci- prekazane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, pismo Barbary Glowackiej z dnia 5.10.97 dot. sprawy Prokuratora Rejonowego Gdansk-Polnoc - znecanie sie nad kurami, tj. o przestepstwo z art.5 Rozporzadzenia Prezydenta RP z 22.03.28r o ochronie zwierzat - w celu zalatwienia i udzielenia odpowiedzi zainteresowanej i Rzecznikowi Praw Obywatelskich w Warszawie.

Kopie udzielonych odpowiedzi prosze przeslac do Wydzialu I tut. Prokuratury Apelacyjnej w terminie 14 dni.

P.P.Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Iwona Zyta-Zawistowska

Do wiadomosci:

Pani Barbara Glowacka, Gdansk

IZ/AM

P.S
07.06.2000 I dalej już nic nie było.
Salmonella jest pod ścisłą ochroną... Basia Głowacka

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page