mlotekKomentarz do zastrzeżeń zgłoszonych przez Polskę do Konwencji Berneńskiej

Do powstania tej strony przyczynili się: Barbara Głowacka, Sławomir Janyszek, Sławomir Duda, Krzysztof Sućko, Krzysztof Ziarnek

ksiazka Oznaczenie źródeł dla komentarzy:

(Komentarze pisane są kursywą)

KONWENCJA o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 1996 r.)

* Zastrzeżenia zgłoszone w trybie art. 22 ust. 1 konwencji do załączników I, II i III:

"1. Następujące gatunki flory wymienione w załączniku I, jako ścisle chronione, nie są w Polsce zagrożone, nie bedą zatem objęte ochroną:

Uwaga Slawomira Janyszka:

W przypadku mszakow - nie mają polskich nazw (sciślej, kiedyś, pod koniec XIX wieku nazwano je, ale ponieważ to gatunki niewielkie, rozróżnialne jedynie przez specjalistów i rzadkie - nazwy poszły w zapomnienie). Mój znajomy mszarz, jeden z lepszych w Polsce, po tygodniu nagabywania powiedział, że w żadnej dostępnej mu obecnie pozycji literaturowej polskich nazw nie ma.

Uwagi Sławka Dudy:

"Mchy" w opracowaniu B. Szafrana, t.1-2; PWN, Warszawa 1957. Niestety - są tam zamieszczone jedynie polskie nazwy rodzajów. Prawdę mówiąc nie wiem gdzie szukać kompletu polskich nazw - większość polskich uczonych nie zna ich prawie wcale.

No więc:

Uwagi Krzysztofa Sućko:

Krzysztof Ziarnek - uwagi

Wszystko do sprawdzenia w Checklist.

2. Z gatunków fauny wymienionych w załączniku II, jako ścisle chronione, Canis lupus - wilk będzie objęty w Polsce innym statusem ochrony niż przewidziany w konwencji.

3. Z gatunków fauny wymienionych w załączniku III,

Leucapius delineatus nie jest w Polsce gatunkiem zagrożonym i nie będzie objęty ochrona." słonecznica - R - nie ma znaczenia gospodarczego, w stawach sztucznych traktowana jako chwast rybi.

Ostatnia aktualizacja 19.03.98

Barbara Głowacka jastra@ jastra.com.pl

Great Seal of Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page