Szkic naszych kłopotów na skrzyżowaniu

nasze skrzyzowanie

==============================Great Seal of Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page