Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, Departament Produkcji Rolniczej, ul. Wspolna 30, 00-930 Warszawa, identyfikator 0063880

Pani Barbara Glowacka, Gdansk

PR.d.4109/49/95 1995.07.13

Nawiazujac do Pani pisma z dnia 2 czerwca br.w sprawie produkcji watrob stluszczonych Ministerstwo Rolnictwa i Gospadarki Zywnosciowej informuje, ze produkcja ta, padobnie jak tucz gesi owsem, produkcja kurczat brojlerow, jaj spozywczych jest normalna produkcja zootechniczna. Tucz kaczek i gesi na tkz. stluszczone watroby poza Polska prowadzony jest w wielu krajach europejskich takich jak Francja, Belgia, Grecja, Wegry, Rumunia, Bulgaria, Litwa a takze Izrael, Liban, Indie.

Zasady produkcji watrob stluszczonych w Polsce sa takie same jak w krajach, w ktorych ta produkcja jest prowadzona.W celu humanitaryzacji procesu technologicznego zostaly opracowane nowe instrukcje w oparciu o najnowsza wiedze z zakresu fizjalogii i patomorfologii ptakow. Obecnie do tuczu watrobowego przeznacza sie glownie kaczory o odpowiedniej budowie anatomicznej, wprowadzono okres przedtuczu a okres tuczu wlasciwego skrocono do 12-14 dni.

Zgodnie z danymi literatury naukowej jak i wielokrotnymi konsultacjami ze specjalistami francuskimi i pracownikami naukowymi INRA /Narodowy Instytut Badan Rolniczych, Francja/ aktualnie stosowane metody produkcji stluszczonych watrob kaczych mozna uznac za humanitarnie i nienaruszajace stanu zdrowotnego ptakow. Opinia ta znajduje potwierdzenie w badaniach kilku zespolow naukowcow z Akademii Rolniczej w Poznaniu, ktorzy niezbicie wykazali, ze u kaczek po okresie intensywnego tuczu, watroba w ciagu nastepnych 3 tygodni wraca do normalnej wielkosci zachowujac calkowicie nienaruszona strukture komorkowa charakterystyczna dla zdrowej tkanki.

W Polsce produkcja watrob stluszczonych ksztaltuje sie na poziomie 250 ton rocznie, dla porownania, we Francji na poziomie 8000 ton. Produkcja ta przeznaczona jest wylacznie na eksport, stalymi kontrahentami sa Francja i Belgia, Wraz z watrobami eksportuje sie rowniez piersi i uda, jest to sprzedaz wiazana, ktorej laczna wartosc ksztaltuje sie na poziomie 10-10.5 mln $ rocznie.

Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.03.1928 r o ochronie zwierzat nie zawiera szczegolowych zapisow odnoszacych sie do metod intensywnej produkcji zwierzecej, w tym rowniez do tuczu watrobowego. W przygotowywanym projekcie ustawy o ochronie zwierzat proponowany jest zapis wprowadzenia zakazu tuczu kaczek i gesi na watroby stluszczone. Prace nad ta ustawa trwaja w komisjach sejmowych.

Wicedyrektor Departamentu

Aleksander Marecki

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page