Cytat z "Komentarza do Dziennika Ustaw" nr 14/97 wyd. Infor - Warszawa na temat nowelizacji prawa lowieckiego z 10.01.97, autor Dariusz Salmonczyk - starszy specjalista ds. legislacji z Kancelarii Sejmu RP

---

"W art. 9 dodano nowy przepis stanowiacy, ze do celow hodowlanych, w tym eksportu, oraz celow naukowych dozwolone jest lowienie zwierzyny zywej wylacznie w sieci i za pomoca nie raniacych pulapek, w tym nie chwytajacych za konczyne. Przepis ten w sposob jednoznaczny dopuszcza mozliwosc dokonywania odlowow wylacznie w sieci, np. zywych zajecy, aby wprowadzic je do innych obwodow lowieckich w kraju i za granica lub wyeksportowac, co daje powazne korzysci gospodarcze, bez uszczerbku dla ich populacji w kraju. Dotychczasowy brak unormowan w tej kwestii mogl spowodowac utrate utrzymywanej od lat wysokiej pozycji naszego kraju na rynkach zagranicznych w eksporcie zywych zajecy."

---

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page