English

Russian

Tu można się skontaktować z "Jastrą"


Zapraszamy do naszych okienek pocztowych:

Jak się nazywasz?

Twój adres e-mail (jeżeli jest potrzebna odpowiedź)

Twoja wiadomość

Można też posłużyć się prawie bezpośrednio
naszym adresem poczty elektronicznej


Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

Albo
zapraszamy do skontaktowania się z nami
w bardziej tradycyjny sposób:

tel/fax: 0-58-3479026
tel/fax: 0-58-3476850

Rzeczywisty adres na stałym lądzie:
ul. Raciborskiego 51, 80-215 Gdańsk, Polska


Zasady ochrony prywatności na stronach "Jastry"

Nie śledzimy aktywności naszych gości, ani nie wysyłamy im żadnych "ciastek" (cookie) w jakimkolwiek celu.

Wszystkie adresy poczty elektronicznej osób i firm kontaktujących się z nami, a związanych z gospodarką morską są przez nas przechowywane i używane wyłącznie dla naszej działalności gospodarczej i nigdy nie będą odsprzedane jakiejkolwiek firmie zewnętrznej.

Wszystkie adresy poczty elektronicznej prywatnych osób, są usuwane, kiedy już nie są nam dalej potrzebne i nigdy nie będą odsprzedane jakiejkolwiek firmie zewnętrznej. Dotyczy to osób kontaktujących się z nami w sprawach niezwiąznanych bezpośrednio z naszą działalnością gospodarczą, na przykład studentów, naukowców, hobbystów czy poszukiwaczy informacji, itp.


index do spisu treści / to the site content list