write / napisz do Dokumenty dla odpraw celnych - list do RPO

Gdansk, 08.05.98

Do: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Dot: Nieuzasadnionych wymagań Urzędów Celnych dotyczących dokumentów niezbędnych przy odprawach celnych i udzielaniu upoważnień.

Dzień Dobry,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z moja korespondencja z Ministrem Finansow i Głównym Urzędem Cel, dotyczącej nieuzasadnionych wymagań urzędów celnych w sprawie dokumentów niezbędnych przy odprawach celnych i udzielaniu upoważnień, w tym wymaganie potwierdzanych urzędowo i aktualnych (w rozumieniu GUC nie starszych niż 3 miesiące) dokumentów rejestrowych firmy dokonującej obrotu towarowego z zagranicą.

Najsmutniejsze jest to, że Główny Urząd Ceł nie ma wątpliwości, że wymagania nie są uzasadnione żadnym opublikowanym przepisem, jednak nie widzi przeciwskazań do ich stosowania, mimo, że organy panstwa powinny działać w granicach i na podstawie obowiązujacego prawa. (Art.7 Konstytucji RP)

Według moich informacji otrzymanych Urzędu Celnego w Gdyni, istnieje nigdzie nie opublikowane zarządzenie prezesa GUC z dnia 05.12.96, podtrzymane zarządzeniem z dnia 28.01.98, w którym są wymienione dokumenty i sposób ich kontoli wymagany przy odprawach celnych.

Wydaje się, że pojawiły się nowe organy prawotwórcze działające na podstawie nigdzie nie opublikowanych przepisów tworzonych na podstawie własnych decyzji.

Czy istnieje możliwość zlikwidowania tych zwyczajów państwa w państwie przez przywołanie do porządku Głównego Urzędu Ceł i podobno nadzorującego go Ministerstwa Finansów? Żeby ta złośliwa pedantyczność przynosiła jakiekolwiek efekty dla kogokolwiek....

Z Poważaniem,

Dyrektor mgr.inz. Barbara Głowacka

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page